Avoimien askelten suunta

Edellä kehitellyllä notaatiolla voidaan tangon kuviot rytmityksineen merkitä jo karkealla tasolla muistiin nopeasti. Käytännössä kuitenkaan aina ei ole riittävää kuvata avoimia askelia pelkällä O-symbolilla, vaan tarvitaan lisäksi avoimen askeleen suunta. Mahdollisia avoimen askeleen suuntia ovat eteen (Of), taakse (Ob), sivulle (Os) ja yhteen (Oc).

Esimerkkejä avoimien askelien suuntien merkitsemisestä:

 • ”sivulle-yhteen” (ja painonsiirto): OsOc
 • painonsiirto eteen-taakse: OfOb ja taakse-eteen: ObOf
 • painonsiirto sivulle-takaisin: OsOs

Seuraavaksi esitellään muutamia esimerkkikuvioita, joihin tämä tarkennettu notaatio sopii.

8 askeleen salida normaalisysteemissä

F: →Oc - Os - Bx - Ob - Fx - Ob - Os - Oc
L: Oc - Os - Fx - Of - Oc - Of - Os - Oc

Kuvion ensimmäinen askel on paikallaan otettava painonsiirto (viejällä oikea jalka, seuraajalla vasen). Seuraajan viides askel (Fx) on ns. cruzada, eli seuraajan eturistiaskel taaksepäin. Kolme viimeistä askelta (Of/b - Os - Oc) on normaali resolucion ("eteen/taakse - sivulle - yhteen").

Salidassa ensimmäinen askel on pelkkä painonsiirto paikallaan, ja jatkossa jätetään se merkitsemättä kuvioihin, jotka lähtevät liikkeelle salidalla, eli merkitään kuvio salidan toisesta askeleesta lähtien.

Cross Basic eli salida ristisysteemissä

F: ←Os  - Bx - ObFx - Ob - Os - Oc
L: OsOc - Of - Fx  - Of - Os - Oc

Kuviossa viejä tekee heti alussa ”sivulle-yhteen” (OsOc) painonsiirron (lähtien vasemmalla jalalla) ja siirtyy näin ristisysteemiin, jossa kävellään seuraava askel (viejän Of, seuraajan takaristiaskel Bx). Viejä ottaa eturistiaskeleen ja vie seuraajalle kävelyn siirtäen samalla seuraajan omalle linjalleen, jolloin seuraaja ei voi muuta kuin ottaa ”ylimääräisenä” askeleena cruzadan, eli seuraaja ottaa yhden viejän askeleen aikana kaksi askelta ObFx. Tämän jälkeen on palattu taas normaalisysteemiin, ja voidaan päättää kuvio resolucioniin.

Seuraajan takaochot

F: ←Os  - Bx - Bx - Bx - Bx …
L: OsOc - Os - Os - Os - Os …

Yksi takaocho koostuu kahdesta takaristiaskeleesta. Kuviossa viejä vaihtaa ”sivulle-yhteen” (OsOc) painonsiirrolla ristisysteemiin ja vie omilla avoimilla askelillaan seuraajalle takaochoja, jotka ovat kaikki siis takaristiaskelia Bx (ochoaskeleet merkitty punaisella värillä selvyyden vuoksi).

Seuraajan etuochot

Normaalisysteemissä etuochoihin vienti tapahtuu yksinkertaisimmin salida-lähdöllä:

F: ←Os - Bx - ObOf - Fx - Fx - Fx (- Fx - Ob - Os - Oc)
L: Os - Fx - OfOb - Bx - Fx - Bx (- Fx - Of - Os - Oc)

Vienti ochoihin: painonsiirto eteen-taakse (OfOb; vasen jalka edessä, oikea takana) ja vasen jalka taakse (takaristiaskel Bx). Ochojen aikana viejän jalat pysyvät ”peräkkäin” eli ristissä suhteessa seuraajaan. Etuochoaskeleet merkitty punaisella. Kuvioon on merkitty sulkuihin myös yksi mahdollinen lopetus (resolucion).

Ristisysteemissä etuochoihin vienti voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti:

F: ←Os  - Bx - ObOf - Fx - Fx - Fx … 
L: OsOc - Of - FxBx - Os - Os - Os …

Kun näitä kahta etuochokuviota tarkastellaan lähemmin, huomataan, että seuraajan kannalta kuviot ovat täsmälleen samanlaiset, ja ero tulee siitä, että normaalisysteemissä viejän jalat ovat ochojen aikana ”ristissä” suhteessa seuraajaan, ja ristisysteemissä viejän jalat ovat ”auki”. Merkillepantavaa on, että normaalisysteemin kuvio on paljon käytössä myös suomalaisessa tangossa, kun ochoja viedään. Tämä on luonnollista, koska suomalaisessa tangossa ei ristisysteemiä oikeastaan lainkaan käytetä.

Salidan ocho-muunnos 1: takaochot

F: ←Os  - Bx - Bx - Bx  - Ob - Os - Oc
L: OsOc - Os - Os - OsOc - Of - Os - Oc

Viejä siirtyy jälleen ristisysteemiin ”sivulle-yhteen” ja vie tämän jälkeen seuraajalle takaochoja. Purku: viejän vaihto normaalisysteemiin (OsOc) ja resolucion.

Salidan ocho-muunnos 2: etuochot

F: ←Os - Bx - ObFx - Fx - Fx  - Ob - Os - Oc
L: Os - Fx - Of  - Os - OsOc - Of - Os - Oc

Kuvion alku kuten normaalisysteemissä tanssittavassa 8 askeleen salidassa. Seuraajan askel 4 (Fx) on cruzada, jossa hänen painonsa siirtyy vasemmalle jalalle ja siirrytään ristisysteemiin. Tämän jälkeen viejä vie yhden etuochon (kaksi eturistiaskelta), jonka päätteeksi vaihtaa normaalisysteemiin (OsOc). Kuvio päätetään resolucioniin.

Ocho cortado

F: ←ObOf - Fx - OsOs - Fx
L: OfOb - Bx - OsOs - Oc

Kuviossa viejä ohjaa seuraajan tanssimaan 3. askeleen (Fx) omalle oikealle puolelleen ja tekee samalla vartalollaan voimakkaan vastaliikkeen. Askelissa 4 ja 5 paino pysyy molemmilla jaloilla. Seuraajan 6. askel on cruzada. Kuvio pysyy koko ajan normaalisysteemissä, joten siitä on helppo jatkaa vaikkapa resolucioniin.

Media luna

F: ←Ob - BxOs - Fx - Ob - Os - Oc
L: Of - Fx  - / - Of - Os - Oc

Media luna = ”taka-sivu-etu”. Otetaan ensin avoin askel (viejän vasen jalka, seuraajan oikea), minkä jälkeen viejä ottaa eturistiaskeleen seuraajan avoimelle puolelle. Viejä vie seuraajan kolmen askeleen media lunan (BxOs – Fx) pitäen oman painonsa oikealla jalallaan. Tässä esimerkissä päätöksenä toimii tavallinen resolucion.

Media luna voidaan tanssia myös seuraajan suljetulle puolelle, jolloin notaatio ei muutu, mutta kuvion päättäminen muuttuu (koska media lunan jälkeen päädytään eri jaloille kuin yo. esimerkissä).

Huomaa, että tässä esimerkissä sitä, että viejä ei tee painonsiirtoa seuraajan neljännen askeleen aikana lainkaan, on merkitty symbolilla ”/”.

Cadencia ja media luna

F: ←O - O - ObFx - Os - BxOs - Fx
L: O - O - OfBx - Oc - Fx  - /

Tällä kuviolla voidaan tanssia yhdessä 360 asteen käännös, joka ei etene tanssitilassa. Kuviossa tanssitaan peräkkäin cadencia, jolla käännytään noin 180 astetta, ja media luna, jolla käännytään toiset 180 astetta.Kommentit

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License