Askelten rytmitys ja kävelyt

Tangon kuvioiden rytmitys on varsin vapaata ja rytmistä variointia käytetäänkin tanssissa jatkuvasti soivan musiikin ilmaisukeinona. Tälle tanssille on myös tyypillistä, että mies vaihtelee tanssissa jatkuvasti ns. normaalisysteemin (normal system; perinteinen kävelytyyli suljetun otteen tansseissa, kohdakkaiset jalat ottavat askeleen) ja ristisysteemin (cross system, sistema cruzado; samannimiset jalat ottavat askeleen) välillä. Systeemin vaihdokset voivat tapahtua joko viejän tai seuraajan ylimääräisen tai pois jätetyn askeleen seurauksena. Tämän johdosta kuvioissa askelten ajoitukset tyypillisesti ovat viejällä ja seuraajalla erilaiset, mikä on syytä ottaa huomioon tanssinotaatiossa.

Perinteinen vakiotanssien S (slow) ja Q (quick) –askelia käyttävä rytminen notaatio ei ole tällaisen tanssin kuvaukseen riittävä, vaan kuvion askeleet on jotenkin ”kohdistettava” viejän ja seuraajan kesken. Hyvä tapa tähän on käyttää tähän rytmiseen kohdistamiseen tavuviivaa, ja esitetäänkin tässä vaiheessa muutamia esimerkkejä ensimmäisestä notaatiokehittelystä, joka käyttää kaikkea tähän asti esitettyä. Tässä notaatiossa viejän ja seuraajan samanaikaiset askeleet on merkitty päällekkäin siten, että tavuviivoja on käytetty kohdistusmerkkeinä.

Usein notaatiossa on syytä vielä merkitä kuvion aloittavaan askeleeseen ainakin seuraajan askeleen suunta viejän ympäri (viejästä katsottuna). Mikäli viejä ottaa oman askeleensa eri suuntaan kuin seuraaja eikä tee sacadaa, on myös viejän ensimmäisen askeleen suunta merkittävä. Muussa tapauksessa seuraajan askeleen suunta on selvä (se selviää jo askeleen tyypistä) eikä sitä ole pakko merkitä. Huomaa, että kaikki suunnat katsotaan viejästä käsin. Tässä dokumentissa suunnat merkitään nuolilla ← ja →. Kun aloittavan askeleen suunta on merkitty, kuviosta tulee askelten suhteen yksikäsitteinen.

Kävely normaalisysteemissä, "kahden linjan kävely"

F: O - O - O - O ...
L: O - O - O - O ...

Normaalisysteemissä käveltäessä (ns. perinteinen ”vakiotanssikävely”) kumpikin ottaa pelkkiä avoimia askelia suhteessa toisiinsa, ja kaikkien askelten rytmi on sama kummallakin tanssijalla.

Kävely ristisysteemissä (avoimella puolella), "kolmen linjan kävely"

F: ←O - Bx - O - Bx - O ...
L: OO - O - Fx - O - Fx ...

Tässä esimerkissä viejä aloittaa vasemmalla ja seuraaja oikealla jalalla. Viejä vaihtaa painon ylimääräisellä painonsiirrolla, eli ottaa kaksi nopeaa askelta (OO) siinä, missä seuraaja yhden hitaan. Tämän jälkeen viejällä vuorottelevat avoimet ja eturistiaskeleet, ja seuraaja ottaa suhteessa viejään vuorostaan joko avoimia tai takaristiaskelia.

Mikäli viejä aloittaa oikealla jalalla, voidaan kolmen linjan kävely avoimella puolella kuvata näin:

F: →O - O - Bx - O - Bx ...
L: OO - Fx - O - Fx - O ...

Yhteistä kaikille kävelyille ristisysteemissä on siis se, että tanssijat ottavat yhtäaikaisesti avoimia ja ristiaskelia; milloin viejällä on avoin askel, seuraajalla on ristiaskel ja päinvastoin.

Kävely normaalisysteemissä (avoimella tai suljetulla puolella), "neljän linjan kävely"

F: ←O - Bx - O - Bx - O ...
L: O - Fx - O - Fx - O ...

Mikäli viejä siirtyy normaalisysteemissä ottamaan askelia parin ulkopuolelle (vakiotanssikielellä Outside Partner), jatkavat tanssijat kävelyitä siten, että he ottavat yhtäaikaisesti joko avoimen tai ristiaskeleen.Kommentit

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License