Argentiinalaisen tangon kolme askelta

Kun argentiinalaisen tangon kuviot redusoidaan peruselementteihinsä eli askeleisiin, voidaan huomata, että kaikki kuviot koostuvat kolmenlaisista askelista, joita tarkastellaan aina suhteessa pariin, ei tanssitilaan.

Etuaskel = eturistiaskel = Front Cross = Fx

Eturistiaskel tarkoittaa askelta eteenpäin siten, että askeleen lopussa tanssijan jalkojen asento vastaa suhteessa pariin baletin croisé-asentoa. Jalat ovat askeleen jälkeen fyysisesti ”ristissä”, kun käännytään paria kohti.

Esimerkkejä eturistiaskeleesta. Parin paikka on merkitty ympyröidyllä kirjaimella P.

front_cross.png

Taka-askel = takaristiaskel = Back Cross = Bx

Takaristiaskel tarkoittaa askelta taaksepäin siten, että askeleen lopussa tanssijan jalkojen asento vastaa suhteessa pariin baletin croisé-asentoa. Jalat ovat askeleen jälkeen siis ikään kuin ”ristissä” suhteessa pariin.

Esimerkkejä takaristiaskeleesta.

back_cross.png

Sivuaskel = avoin askel = Open Step = O

Avoin askel tarkoittaa askelta johonkin suuntaan siten, että askeleen lopussa tanssijan jalkojen asento vastaa suhteessa pariin baletin effacé-asentoa. Jalat jäävät askeleen jälkeen siis ikään kuin ”auki”, kun käännytään paria kohti.

On huomattava, että kaikki tyypilliset muiden sosiaalitanssien kävelyt parin kanssa, missä kävellään kohdakkain normaalissa systeemissä siten, että parin vastakkaiset jalat liikkuvat yhtä aikaa eteen/taakse, koostuvat pelkistä avoimista askelista.

Esimerkkejä avoimesta askeleesta.

open_step.png

Askelten yhdistäminen: parin tarkastelu

Kun tarkastellaan parin yhteistä liikettä, voidaan tanssi jakaa sekä viejän (L, leader) että seuraajan (F, follower) askeliin ja näitä voidaan kuvata yhtä aikaa.

Esimerkkejä askelten yhdistämisestä.

yhdistely.pngKommentit

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License